Zaloguj

Jeśli masz już aktywne konto w naszym sklepie, zaloguj się teraz.

Do darmowej wysyłki brakuje: 299 zł
Twój koszyk 0 0 zł

Twój koszyk jest pusty

1. Sklep WarriorShop.pl

WarriorShop.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO 

Sklep internetowy WarriorShop.pl jest prowadzony przez firmę ARTIFEX Sławomir Galiński, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, NIP 573-243-58-98, REGON 365052439 z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Stefana Jaracza 4 lok 26

Adres korespondencyjny biura firmy ARTIFEX:

Sklep WarriorShop.pl
42-217 Częstochowa
ul. Stefana Jaracza 4 lok 26

Kontakt z WarriorShop.pl odbywa się poprzez:

- podany wyżej adres korespondencyjny
- telefon kontaktowy: 692 853 857
- adres e-mail: sklep@warriorshop.pl

Konto bankowe:

Nazwa: Nest Bank S.A. 
Oddział: Częstochowa 
Numer konta: 90 2530 0008 2002 1056 0443 0003

3. WARUNKI OGÓLNE

1.    Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.    Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.    Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.warriorshop.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4.    W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.

5.    Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do WarriorShop.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

6.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.

7.    Sklep WarriorShop.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

4. CENY TOWARÓW 

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

5. ZAMAWIANIE TOWARU 

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia. 
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: sklep@warriorshop.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie tel. 692 853 857 (pon.-piąt. w godz. 8:00 - 16:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
WarriorShop.pl posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS 

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 24 godzin roboczych: 

- od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,

- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.

W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie. 
W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

7. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW 

Do każdego zamówienia krajowego/zagranicznego doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest określany każdorazowo w momencie składania zamówienia. Klient ma możliwość skorzystania z różnych form dostarczenia przesyłki. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Istnieje również możliwość odbioru osobistego - po opłaceniu z góry zamówienia w siedzibie sklepu WarriorShop.pl ul. Stefana Jaracza 4 lok 26 42-217 Częstochowa. Warriorshop.pl informuje klienta telefonicznie o dostępności towaru w miejscu odbioru.

UWAGA!
W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 250 zł, przy płatności z góry na konto sklepu, przesyłka na terenie Polski jest DARMOWA.

8. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

1.    Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: www.warriorshop.pl/zwroty.

2.    Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3.    Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.    Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Warriorshop.pl

5.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6.    W przypadku zwrotu, Warriorshop.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty wartości towaru wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar oraz jego wysyłkę.

9. REKLAMACJE

1.    Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.warriorshop.pl/zwroty. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.

2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

Sklep WarriorShop.pl
42-217 Częstochowa
ul. Stefana Jaracza 4 lok 26

3.    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej opłacając koszt przesyłki.

4.    WarriorShop.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

5.    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6.    Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, WarriorShop.pl zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.

7.    Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.

8.    Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar na podstawie rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

9.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny.  
Klient pragnący otrzymać fakturę, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient składający zamówienie w sklepie WarriorShop.pl, w momencie dokonywania zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Artifex Sławomir Galiński - właściciela Sklepu WarriorShop.pl, swoich danych osobowych, które podaje dobrowolnie za pośrednictwem odpowiedniego formularza w chwili składania zamówienia.

Sklep WarriorShop.pl informuje że:

1.    Administratorem danych osobowych jest firma Artifex Sławomir Galiński z siedzibą w Częstochowie, ul. Stefana Jaracza 4 lok 26, NIP: 5732435898,

2.    Kontakt: biuro@warriorshop.pl

3.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.    Dane osobowe będą przechowywane od dnia złożenia zamówienia. Po realizacji zamówienia dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5.    W celu prawidłowego funkcjonowania sklep WarriorShop.pl współpracuje z następującymi podmiotami gospodarczymi:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT
- operatorzy pocztowi i kurierzy

6.    Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych we Francji.

7.    W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, tylko w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

8.    Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla osób trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

9.    Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.  Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie wskazanych danych osobowych jest dobrowolne jednakże wymagane przez Sklep WarriorShop.pl w celu zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez WarriorShop.pl jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

11.  Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: https://www.warriorshop.pl/ jak i również wszelkie materiały graficzne oraz tekstowe znajdujące się na stronie Sklepu stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody właściciela Sklepu WarriorShop.pl jest zabronione.