Twój koszyk 0 0 zł

Twój koszyk jest pusty

/ Strona główna / Blog / Stanisław Sojczyński O Pseudonimie Warszyc

Stanisław Sojczyński o pseudonimie Warszyc

Dnia 3 lutego 2011 roku został ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe obchodzone jest co roku dnia 1 marca. Dzień ten został poświęcony ku czci żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Nie jest to data wybrana losowo. Jest to dzień szczególny, ponieważ tego dnia 1951 roku został wykonany wyrok śmierci na przywódcach IV Komendy Zrzeszenia „Wolności i Niezawisłości”.

W związku z obchodzonym świętem chcielibyśmy przybliżyć Wam postać wybitnego dowódcy, żołnierza i twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” , szczególnie związanego z ziemią częstochowską, radomszczańską i okolicami.

Konspiracyjne Wojsko Polskie było niepodległościową organizacją, która od kwietnia 1945 roku działała na terenach województwa Łódzkiego, Śląskiego, Poznańskiego i Kieleckiego. Stanisław Sojczyński był przedwojennym nauczycielem, żołnierzem Kampanii Wrześniowej, żołnierzem AK za co został uhonorowany Orderem Virtuti Militari. Niestety powojenna historia tego wybitnego przywódcy i żołnierza zakończyła się przed obliczem stalinowskiego sądu, gdzie po sfingowanym procesie został on skazany na karę śmierci, uprzednio zdradzony przez złamanego i zwerbowanego przez urząd bezpieczeństwa, konfidenta.

Stanisław Sojczyński urodził się w Rzejowicach, które znajdowały się na ziemiach Częstochowskich nieopodal Radomska. Uczęszczał do szkoły powszechnej. Już wtedy okazało, się że jest bardzo zdolny, kocha książki i historię. Ojciec posłał więc Stanisława Sojczyńskiego do Wyższego Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie. Jego zawód wyuczony to nauczyciel. Stanisław wychowywał się w skromnej rodzinie patriotycznej. Był to człowiek, który miłował się w polskiej tradycji żołnierskiej. Po ukończeniu szkoły pełnił służbę wojskową w 27 Pułku Piechoty w Częstochowie. Służbę wojskową ukończył ze stopniem porucznika tejże piechoty. W 1939 roku po walkach z niemcami i sowietami Sojczyński włącza się w działalność konspiracyjną w Rzejowicach. Do przyłączenia się do konspiracyjnej działalności zachęca go jego nauczyciel Aleksander Stasiński o pseudonimie Kruk. Od tej pory jest bardzo aktywnym i ambitnym działaczem. 3 sierpnia 1943 roku Niemcy w poszukiwaniu Sojczyńskiego przeprowadziły pacyfikację rodzinnych Rzejowic na skutek, której spalono kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zabito i aresztowano wiele osób.

W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 roku Warszyc dowodził brawurową akcją odbicia więźniów z niewoli gestapo w Radomsku. W wyniku tej akcji wolność odzyskało 40 Polaków i 11 Żydów.

17 stycznia 1945 roku wojska Sowieckie wkroczyły do Warszawy, a już 19 stycznia 1945 roku gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. W tym czasie Stanisław Sojczyński w Katarzynowie k. Radomska otrzymał Order Virtuti Militari, a także stopień kapitana. Zaistniała sytuacja nie podobała się Warszycowi. Zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, która stopniowo doprowadziła do systematycznego utrwalania władzy komunistów przez Stalina na ziemiach Polski. Wzmożony terror, zastraszanie, grabieże dokonywane na ludności cywilnej i systematyczna likwidacja żołnierzy polskiego podziemia stały się codziennością panującą w „wyzwalanej” Polsce.
Po zakończeniu II wojny światowej najwięksi sojusznicy polski tzn. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zdradziły Polskę, oddając ją w ręce Józefa Stalina tym samym wydając wyrok na żołnierzy polskiego podziemia.
Stanisław Sojczyński postanowił nie składać broni i walczyć przeciwko nowo formowanej komunistycznej władzy, konsekwencją czego było utworzenie wspomnianego wyżej Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Stanisław Sojczyński „Warszyc” charakteryzował się:

 • - talentem organizacyjnym,
 • - dbał o swoich żołnierzy i o ich postawę,
 • - organizował różnego rodzaju szkolenia min. szkolenie wartownicze, sanitarne, taborowo- weteraryjne,
 • - prowadził liczne akcje propagandowe, informacyjne,
 • - dbał o morale żołnierzy,
 • - powołał służby obrony bezpieczeństwa.

Każdy zdrajca, konfident czy bandyta był najpierw ostrzegany. Z rąk KWP ginęli tylko ludzie, którym udowodniono zdradę. Stanisław Sojczyński to człowiek, który do końca był wierny swoim ideałom. Wierzył w Polskę i jej niepodległość.

08 września 1945 roku pułkownik AK Jan Mazurkiewicz wydał rozkaz o likwidacji antykomunistycznych oddziałów podziemnych. Na skutek czego Sojczyński napisał obszerny list do pułkownika „Radosława” oskarżając go o zdradę. W liście oznajmił, iż nie zamierza się podporządkować zaistniałej sytuacji i zamierza walczyć do końca o niepodległą Polskę.

19-20 kwietnia 1946 roku oddziały konspiracyjne pod dowództwem Jana Rogólki pseudonim Grot dokonują ponownego ataku na wiezienie w Radomsku, na skutek czego z więzienia urzędu bezpieczeństwa tym razem zostaje uwolnionych ponad 50 więźniów . Podczas odwetu wojska konspiracyjne pokonują trzy razy większe oddziały KBW. Część żołnierzy KBW dołączyła do wojsk Warszyca. Te działania doprowadziły do gniewu komunistycznych władz w wyniku czego aresztują i skazują na karę śmierci 12 żołnierzy konspiracyjnych w tym Jana Rogólkę. Najmłodszy żołnierz podziemia, który zginął i znajdował się wśród 12 żołnierzy nie miał ukończonych 18 lat.

Stanisław Sojczyński był świetnym organizatorem potrafił jednoczyć żołnierzy wojsk konspiracyjnych w okresie wszechobecnego terroru i represji w liczbie ok. 2500 osób. Był on wielkim autorytetem dla swoich żołnierzy. Nieustannie uświadamiał swoich żołnierzy jaki jest cel ich działania i o co tak naprawdę walczą. Mówił o krzywdzie jaka została wyrządzona Polsce i że jego działania mają na celu zwalczanie terroru oraz tworzenie skutecznej samoobrony polski przed sowieckimi władzami. Konspiracyjne Wojsko Polskie prowadziło liczne działania propagandowe i zbrojne:

 • - wydawano pismo propagandowe,
 • - w trakcie referendum wydawano specjalne ulotki informacyjne,
 • - likwidowano konfidentów,
 • - likwidowano najniebezpieczniejszych funkcjonariuszy ub,
 • - udzielano ochrony ludności cywilnej przed represjami, terrorem NKWD i urzędu bezpieczeństwa,
 • - walczyło o honor i godne traktowanie żołnierzy AK
 • - krytycznie podszedł do likwidacji wojsk AK.

Warszyc był osobą o tradycyjnych, konserwatywnych i patriotycznych poglądach, małomówny a wszystko co powiedział było przemyślane i przeanalizowane. Jako dowódca był bardzo opiekuńczy dla swoich żołnierzy, ale za razem dbał o należytą dyscyplinę.

Do aresztowania Warszyca dochodzi 27 czerwca 1946 roku w domu przy ulicy Wręczyckiej 11 w Częstochowie, skąd zostaje przewieziony do katowni ub w Łodzi, gdzie podczas przesłuchań był bity i torturowany. Próbowano zmusić go do podpisania dokumentu, w którym przyznałby się do zdrady, czego konsekwentnie odmawiał. Warszyc do końca pozostał wierny swym ideałom.

17 grudnia 1946 roku podczas rozprawy, która miała miejsce w Sądzie Rejonowym w Łodzi został skazany wraz z ośmioma najbliższymi żołnierzami podziemia na karę śmierci.

19 lutego 1947 roku został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny. Miał wówczas 36 lat.

Dla Stanisława Sojczyńskiego Ojczyzna była najważniejsza, dla niego była najwyższą świętością. Największym wstydem i hańbą było, to że został zdradzony. Niestety zdrajca pozostał bezkarny wraz z sędziami i prokuratorami, którzy uczestniczyli w rozprawie i są odpowiedzialni za śmierć m.in. Stanisława Sojczyńskiego oraz innych niepodległościowych żołnierzy i działaczy. Stanisław Sojczyński był jednym z wybitnych, niezłomnych żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, wyklętych przez władzę komunistyczną. Na szczęście żyjemy w czasach kiedy powoli zaczyna wzrastać świadomość Polaków jaka była historia polski i kto tak naprawdę jest jej bohaterem.

Jeśli padam na kolana to tylko przed Bogiem” - generał Stanisław Sojczyński „Warszyc”

Cześć i Chwała Bohaterom, wieczna pamięć poległym!

Polecamy książkę dostępną w naszej ofercie - Warszyc Wyklęty Bohater - T. Taborek